Tin Whistle Classes

A kind welcome to our class

Pat Flanagan teaches our Beginners class.

Beginner Class 7.30pm - 8.30pm

Lesson 1

Beginner Class 7.30pm - 8.30pm

Britches full of Stitches

1 GA BG | AG BG |

2 GA BG | AG E- |

3 GA BG | AG BD’ |

4 GA GE | ED D- :|

5 D’E’ D’B | AG AB |

6 D’E’ D’B | AG E- |

7 D’E’ D’B | AG AB |

8 GA GE | ED D- :|

Beginner Class 7.30pm - 8.30pm

Little Diamond Polka

1 AB AF|DF AD’|

2 AB AF|GF E FE|

3 DE FG|AB C#D’|

4 E’D’ CD’E’| D’- D’-:|

5 F’D’ G’E’|F’D’ C#B|

6 AD’ C#D’|F’E’ E’-|

7 F’D’ G’E’|F’D’ C#B|

8 AG’ E’C#|D’- D’-:|

Beginner Class 7.30pm - 8.30pm

Terry Teehan’s Polka

1 D- DB|AG EG|

2 D- DB|AG GE|

3 D- DB|AG EG|

4 D- D’B|AG G-:|

5 BD’ AB|AG EG|

6 BD’ AB|AG G-|

7 BD’ AB|AG EG|

8 D- D’B|AG G-:|

Beginner Class 7.30pm - 8.30pm

Ballydesmond Polka (No. 2)

C naturals

 

1 EA AB | CD’ E’-|

2 GF GA | GE ED |

3 EA AB | CD’E’F’ |

4 G’E’ D’B | A- A- :|

5 A’G’ A’B’ | A’G’ E’F’ |

6 G’F’ G’A’ | G’E’ E’D’ |

7 EA’ A’B’ | A’G’ E’F’ |

8 G’E’ D’B | A- A- :|

Beginner Class 7.30pm - 8.30pm

Kerry Polka

 

1 F’A BA|F’A BA|

2 D’- E’F’|E’D’ BA|

3 F’A BA| F’A BA|

4 D’- E’F’| E’D’ D’-:|

5 F’A’ F’E’| E’D’ BA|

6 D’- E’F’| E’D’ BA|

7 F’A’ F’E’| E’D’ BA|

8 D’- E’F’ |E’D’ D’-:|